Witamy na naszej stronie!

Nasza firma powsta?a w 1996 roku z ch?ci kontynuacji rodzinnych tradycji morskich. Nasza firma mie?ci si? w Gdyni i jest prowadzon? wspólnie przez braci Dawida i Arka Sztormowskich wraz z ojcem Leonem. Dzi?ki pasji i zaanga?owaniu , z ma?ej lokalnej firmy, stali?my si? liderem w po?owach ryb bia?ych i pelagicznych oraz w ich przetwórstwie.

Nowoczesny sposób zarz?dzania mia? istotny wp?yw na rozwój firmy , dzi?ki czemu zosta?y zastosowane najnowsze technologie po?owu, obróbki oraz rozwi?zania logistyczne. wi?cej
Specjalizujemy si? w po?owie i obróbce ryb morskich, g?ównie Dorsza Ba?tyckiego, Dorsza Czarnego, fl?dry, szproty oraz ?ledzi. Nasze ryby pochodz? g?ównie z morza Ba?tyckiego i z Morza Barentsa. Nasze produkty dzielimy na:

  • ?wie?e dostarczane w opakowaniach polybox ( styropianowe opakowania z przykrywk? 2kg, 3kg, 5kg, 8 kg, 10kg ) z systemem odp?ywowym lub bez, ch?odzone lodem lub tubami ?elowymi
  • Mro?one dostarczane w opakowanich 5kg, 10kg, 20kg dla produktów mro?onych IQF, w blokach z fileta PBO oraz w postaci mi?sa mielonego w standardzie 7,484kg

wi?cej


Po?ów, obróbka i dystrybucja ryb

Po?ów ryb flot? kutrów oraz statków Dzi?ki flocie naszych kutrów jeste?my w stanie zapewni? naj?wie?szy produkt prosto z morza Ba?tyckiego oraz Morza Barentsa. wi?cej
Filetowanie, porcjowanie, glazurowanie, przygotowanie do transportu Nowoczesna linia produkcyjna wraz z wykwalifikowanym personelem zapewniaj? najwy?sz? jako?? produktu wi?cej
Transport w ch?odniach, w sch?adzanych opakowaniach Gotowy produkt dostarczamy w?asn? flot? transportow? do dowolnego miejsca na terenie ca?ej Europy. wi?cej

Katalog produktów

Katalog produktów rybnych
Pobierz katalog w PDFPOBIERZ KATALOG
Catalog english version PDF
plik w formacie PDF

Skontaktuj sie z nami


GADUS Sp. z o.o.
ul. Przemys?owa 8
81-029 Gdynia
Poland
tel. +48 58 663 45 26
email: info@gadus.pl
wi?cej


汤姆高清影院